Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 35 gồm các câu hỏi về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là
Câu 2. Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Anh vẫn chiếm ưu thế về:
Câu 3. Ý không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp cuối thế kỉ XIX là
Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX, sản xuất công nghiệp của Pháp tụt xuống hàng thứ tư, sau:
Câu 5. Từ cuối thập niên 70, tình hình công nghiệp nước Anh như thế nào?
Câu 6. Đến năm 1900, nước nào đứng đầu châu Âu về tổng sản lượng công nghiệp?
Câu 7. Đặc điểm của chủ nghĩa đề quốc Anh là gì?
Câu 8. Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản nào đã phát triển mạnh mẽ và vượt qua nước Anh?
Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển đột biến?
Câu 10. Ở nước nào giai cấp tư sản chỉ chú trọng đến xuất cảng tư bản, không chú trọng phát triển công nghiệp trong nước. Đó là nguyên nhân làm cho kinh tế nước nào bị chậm lại?
Câu 11. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, kinh tế Anh và Pháp chậm phát triển do:
Câu 12. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế nước Đức phát triển với tốc độ mau lẹ?
Câu 13. Ở Đức tư bản công nghiệp kết hợp với tư bản nào tạo thành tư bản tài chính?
Câu 14. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai Đảng đó là Đảng nào?
Câu 15. Phát triển sau nên áp dụng được những thành tựu khoa học và kinh nghiệm của của các nước đi trước. Đó là nguyên nhân phát triển kinh tế của:
Câu 16. Điểm nổi bật của các tổ chức độc quyền ở Pháp là
Câu 17. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Pháp là
Câu 18. Những năm 80 của thể kỉ XIX, nước nào phát triển kinh tế bằng cách đem vốn cho các nước vay để lấy lãi?
Câu 19. Năm 1989, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha vì:

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11A
Câu 2ACâu 12C
Câu 3DCâu 13B
Câu 4ACâu 14D
Câu 5CCâu 15D
Câu 6BCâu 16B
Câu 7ACâu 17C
Câu 8CCâu 18B
Câu 9ACâu 19B
Câu 10D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X