Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26 gồm các câu hỏi về tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Năm 1833 - 1834, diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân của:
Câu 2. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn là:
Câu 3. Dưới thời nhà Nguyễn, trong nửa đầu thế kỉ XIX đã có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình?
Câu 4. Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo đã diễn ra vào thời gian nào?
Câu 5. Hà Tây, Hà Nội, Hưng Yên là nơi bùng nổ cuộc khởi nghĩa nông dân của:
Câu 6. Giai cấp thống trị dưới thời nhà Nguyễn gồm:
Câu 7. Hai câu ca dao từ thời Nguyễn: “Con ơi mẹ bảo con này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” cho chúng ta biết điều gì?
Câu 8. Ý không phản ánh đúng chính xác điểm khác biệt của phát triển đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với những triều đại trước là
Câu 9. Trong các năm 1840 - 1848, đã nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa của người Khơ-me ở vùng nào gây nhiều khó khăn cho sự thống trị của nhà Nguyễn?
Câu 10. Phong trào nông dân dưới thời nhà Nguyễn đã làm cho nhà Nguyễn ngày càng suy yếu nghiêm trọng và cuối cùng tự chuốc lấy thất bại trước sự xâm lược của:
Câu 11. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Nguyễn nổ ra ở Gia Định, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Tây là cuộc khởi nghĩa của:
Câu 12. Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình là
Câu 13. Sang thế kỉ XIX, thương nhân ngoại quốc đến buôn bán ở nước ta chủ yếu là những ai?
Câu 14. Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi:
Câu 15. Từ năm 1821 đến năm 1827, nổ ra cuộc khởi nghĩa nào ở hạ lưu châu thổ sông Hồng?
Câu 16. Vì sao mâu thuẫn xã hội dưới thời Nguyễn ngày càng gay gắt, dẫn đến bùng nổ hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân?
Câu 17. Nhà Nguyễn thành lập trong một giai đoạn:
Câu 18. Đến thế kỉ nào thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn có chiều hướng suy thoái?
Câu 19. Khi mới lên ngôi, ai là người đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ ruộng đất, lập địa bạ cho từng làng ở Bắc Hà?
Câu 20. Cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân nổ ra ở đâu?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11D
Câu 2ACâu 12B
Câu 3BCâu 13C
Câu 4ACâu 14B
Câu 5CCâu 15A
Câu 6ACâu 16D
Câu 7CCâu 17A
Câu 8DCâu 18B
Câu 9ACâu 19A
Câu 10DCâu 20B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X