Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 25 gồm các câu hỏi về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tên nước Việt Nam có từ bao giờ?
Câu 2. Vua Gia Long đã chia đất nước thành
Câu 3. Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh
Câu 4. Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức nào
Câu 5. Tên gọi khác của bộ Hoàng triều luật lệ là
Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?
Câu 7. Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không thể thực hiện rộng rãi là
Câu 8. Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là?
Câu 9. Đến thế kỉ XIX, ở nước ta đã xuất hiện nghề thủ công mới nào?
Câu 10. Về tổng thể chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế là
Câu 11. Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là
Câu 12. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách cấm đạo đối với
Câu 13. Dưới thời Nguyễn, khoa thi hội đầu tiên được tổ chức vào năm nào?
Câu 14. Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là
Câu 15. Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống dưới triều Nguyễn thuộc về
Câu 16. Tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí do ai biên soạn?
Câu 17. Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn hiện nay được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là
Câu 18. Những tác phẩm văn học xuất sắc thời nhà Nguyễn ở Việt Nam là:

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 10A
Câu 2CCâu 11C
Câu 3BCâu 12B
Câu 4CCâu 13D
Câu 5BCâu 14A
Câu 6CCâu 15A
Câu 7CCâu 16C
Câu 8CCâu 17B
Câu 9BCâu 18B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X