Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 13 gồm các câu hỏi về Việt Nam thời kì nguyên thủy giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Liên hệ với kiến thức phần lịch sử thế giới (thời nguyên thủy), trên đất nước Việt Nam đã tìm thấy dấu vết của
Câu 2. Dấu tích người tối cổ được tìm thấy trên đất nước ta có niên đại cách ngày nay
Câu 3. Nguyên liệu chủ yếu mà người tối cổ sử dụng để chế tác công cụ lao động là
Câu 4. Phương thức kiếm sống của người tối cổ là
Câu 5. Người tối cổ sinh sống thành
Câu 6. Đặc điểm của công cụ do người tối cổ chế tác là
Câu 7. Ý nào nhận xét đúng về địa bàn phân bố của người tối cổ trên đất nước ta
Câu 8. Xã hội nguyên thủy trân đất nước Việt Nam phát triển lên giai đoạn công xã thị tộc tức là tương ứng với sự xuất hiện của
Câu 9. Cuộc sống của cư dân Sơn Vi có đặc điểm khác so với cư dân Núi Đọ là
Câu 10. Cuộc sống của cư dân văn hóa Hòa Bình với cư dân văn hóa Sơn Vi có điểm khác là
Câu 11. Công cụ của cư dân Hòa Bình và Bắc Sơn có nét đặc trưng là
Câu 12. Cách đây khoảng 5000 – 6000 năm, hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân cổ trên đất nước ta là
Câu 13. Cách đây 5000 – 6000 năm, với sự xuất hiện của cuốc đá đã tạo ra sự thay đổi gì trong cuộc sống của người nguyên thủy trên đất nước ta?
Câu 14. Thành tựu không thuộc giai đoạn cách mạng đá mới ở Việt Nam là
Câu 15. Đến nền văn hóa nào trên đất nước ta, người nguyên thủy biết kĩ thuật làm gốm
Câu 16. Nền văn hóa trên đất nước Việt Nam không thuộc thời đá mới là
Câu 17. Ý không phản ánh đúng bước phát triển của các bộ lạc sinh sống trên đất nước ta khoảng 3000 – 4000 năm trước đây là
Câu 18. Điểm mới trong công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta khoảng 3000 – 4000 năm trước đây so với giai đoạn trước là?
Câu 19. Mở đầu thời đại đồ đồng trên đất nước ta là
Câu 20. Những nền văn hóa tiêu biểu mở đầu thời đại kim khí và nông nghiệp trồng lúa trên đất nước ta là
Câu 21. Các nền văn hóa tiêu biểu thể hiện các giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thủy trên đất nước ta là

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 12D
Câu 2BCâu 13C
Câu 3ACâu 14D
Câu 4CCâu 15B
Câu 5DCâu 16C
Câu 6ACâu 17D
Câu 7DCâu 18D
Câu 8BCâu 19A
Câu 9CCâu 20B
Câu 10DCâu 21A
Câu 11C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X