Trắc nghiệm Hóa 9 bài 9 : Tính chất hóa học của muối

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 9 - Tính chất hóa học của muối có đáp án.

Câu 1. Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit Na2SO3. Chất khí nào sinh ra ?
Câu 2. Cho 50g CaCO 3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là
Câu 3. Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:
Câu 4. Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch axit $H _{2} SO _{4}$ loãng ?
Câu 5. Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (do có phản ứng với nhau) ?
Câu 6. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:
Câu 7. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:
Câu 8. Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch $CuCl _{2}$ dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:
Câu 9. Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:
Câu 10. Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 9 : Tính chất hóa học của muối

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2ACâu 7B
Câu 3CCâu 8B
Câu 4ACâu 9A
Câu 5ACâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X