Trắc nghiệm Hóa 9 bài 20 : Hợp kim sắt: Gang, thép

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 20 - Hợp kim sắt: Gang, thép có đáp án.

Câu 1. Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
Câu 2. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
Câu 3. Nguyên liệu chính để sản xuất thép là:
Câu 4. Nguyên tắc luyện thép từ gang là
Câu 5. Có các nguyên liệu:

(1). Quặng sắt.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than cốc.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:
Câu 6. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để hòa tan hoàn toàn một mẫu gang?
Câu 7. Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?
Câu 8. Một loại quặng sắt có chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe có trong 1 tấn quặng là:
Câu 9. Khối lượng quặng hemantit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% sắt là? Biết hiệu suất của quá trình là 80%.
Câu 10. Những hợp kim có tính chất nào sau đây được ứng dụng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 20 : Hợp kim sắt: Gang, thép

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7B
Câu 3ACâu 8C
Câu 4ACâu 9C
Câu 5DCâu 10A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X