Trắc nghiệm Hóa 9 bài 18 : Nhôm

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 18 - Nhôm có đáp án.

Câu 1. Nhôm là kim loại
Câu 2. Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:
Câu 3. Nhôm bền trong không khí là do
Câu 4. Kim loại nhôm có độ dẫn điện tốt hơn kim loại:
Câu 5. Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:
Câu 6. Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong do
Câu 7. Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng:
Câu 8. Cặp chất nào dưới đây có phản ứng?
Câu 9. Cho 10,8 g một kim loại M (hóa trị III) phản ứng với khí clo tạo thành 53,4g muối. Kim loại M là:
Câu 10. Cho lá nhôm vào dung dịch axit HCl có dư thu được 3,36 lít khí hiđro (ở đktc). Khối lượng nhôm đã phản ứng là :

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 18 : Nhôm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7C
Câu 3DCâu 8C
Câu 4DCâu 9C
Câu 5CCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X