Trắc nghiệm Hóa 9 bài 16 : Tính chất hóa học của kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 16 - Tính chất hóa học của kim loại có đáp án.

Câu 1. Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđro là:
Câu 2. Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch $FeCl _{2}$ trên:
Câu 3. Đồng kim loại có thể phản ứng được với:
Câu 4. Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidro:
Câu 5. Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch. Hiện tượng xảy ra là:
Câu 6. Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là:
Câu 7. Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:
Câu 8. Hoà tan hết 12g một kim loại ( hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí $H_{2}$ (đktc). Kim loại này là:
Câu 9. Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là:
Câu 10. Cho 9,6 gam kim loại Magie vào 120gam dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 16 : Tính chất hóa học của kim loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2BCâu 7B
Câu 3CCâu 8C
Câu 4ACâu 9A
Câu 5CCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X