Trắc nghiệm Hóa 9 bài 13 : Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 13 - Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án.

Câu 1. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch của 3 chất: HCl , Na2SO4, NaOH . Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt chúng ?
Câu 2. Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:
Câu 3. Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:
Câu 4. Cho 0,2 mol Canxi oxit tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là:
Câu 5. Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:
Câu 6. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:
Câu 7. Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí:
Câu 8. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch axit clohiđric:
Câu 9. Thuốc thử để nhận biết dung dịch $Ca ( OH )_{2}$ là
Câu 10. Hòa tan 3,1 gam Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 13 : Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2CCâu 7B
Câu 3ACâu 8D
Câu 4BCâu 9A
Câu 5ACâu 10A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X