Trắc nghiệm Hóa 8 bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 26 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 26 Hóa 8 Oxit có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Hợp chất nào sau đây không phải là oxit
Câu 2. Oxit nào sau đây là oxit axit
Câu 3. Oxit bắt buộc phải có nguyên tố
Câu 4. Chỉ ra công thức viết sai: CaO, CuO, NaO, ${C}{O}_{2}$, SO
Câu 5. Chỉ ra các oxit bazo: ${P}_{2}{O}_{5}, {C}{a}{O}, {C}{u}{O}, {B}{a}{O}, {N}{a}_{2}{O}, {P}_{2}{O}_{3}$
Câu 6. Chỉ ra oxit axit: ${P}_{2}{O}_{5}, {C}{a}{O}, {C}{u}{O}, {B}{a}{O}, {S}{O}_{2}, {C}{O}_{2}$
Câu 7. Chọn đáp án đúng
Câu 8. Axit tương ứng của ${C}{O}_{2}$
Câu 9. Bazo tương ứng của MgO
Câu 10. Tên gọi của ${P}_{2}{O}_{5}$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 26: Oxit

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2CCâu 7B
Câu 3ACâu 8C
Câu 4CCâu 9A
Câu 5BCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X