Trắc nghiệm Hóa 8 bài 25 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 25 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 25 Hóa 8 Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp

A. ${C}{u} + {H}_{2}{S}{O}_{4} → {C}{u}{S}{O}_{4} + {H}_{2}$

B. ${C}{a}{O} + {H}_{2}{O} → {C}{a}\left({{{O}{H}}}\right){2}$

C. ${C}{a}{C}{O}_{3} → {C}{a}{O} +{C}{O}_{2}$

D. ${F}{e} + {2}{H}{C}{l} →{F}{e}{C}{l}_{2} + {H}_{2}$

Câu 2. Lĩnh vực ứng dụng quan trọng của khí oxi là

A. Sự hô hấp

B. Sự đốt nhiên liệu

C. Dùng trong phản ứng hóa hợp

D. Cả A&B

Câu 3. Chọn đáp án sai

A. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa

B. Lò luyện gang dùng không khí giàu oxi

C. ${C}{u} + {H}_{2}{S}{O}_{4} → {C}{u}{S}{O}_{4} + {H}_{2}$ là phản ứng hóa hợp

D. Đèn xì oxi- axetilen là một trong những ứng dụng của oxi

Câu 4. Chọn đáp án đúng

A. Trong thế kỉ 19, oxi thường được trộn với nito oxit để làm chất giảm đau

B. Oxi được dùng làm chất khử

C. Phản ứng hóa hợp là 1 chất sau khi đun nóng tạo thành 2 chất

D. Cả 3 đáp án

Câu 6. Đâu không là phản ứng hóa hợp

A. ${2}{C}{u} + {O}_{2} \overrightarrow{t}^{o} {2}{C}{u}{O}$

B. ${3}{F}{e} + {3}{O}_{2} \overrightarrow{t}^{o} {F}{e}_{3}{O}_{4}$

C. ${M}{g} + {S} \overrightarrow{t}^{o} {M}{g}{S}$

D. ${F}{e}{O}+ {2}{H}{C}{l} → {F}{e}{C}{l}_{2} + {H}_{2}{O}$

Câu 7. Chọn câu đúng

A. Sự tác dụng của 1 chất với oxi gọi là sự oxi hóa

B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng thu nhiệt

C. Phản ứng hóa hợp sinh ra nhiều chất mới

D. Oxi là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí

Câu 8. Tại sao bệnh nhân lại cần đến ống thở khi hô hấp không ổn định

A. Cung cấp oxi

B. Tăng nhiệt độ cơ thể

C. Lưu thông máu

D. Giảm đau

Câu 9. Lập phương trình hóa hợp của nhôm và lưu huỳnh

A. ${A}{l} + {S} → {A}{l}_{2}{S}_{3}$

B. ${2}{A}{l} + {3}{S} → {A}{l}_{2}{S}_{3}$

C. ${2}{A}{l} + {S} → {A}{l}_{2}{S}$

D. ${3}{A}{l} + {4}{S} → {A}{l}_{3}{S}_{4}$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 25: Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3CCâu 8A
Câu 4ACâu 9B
Câu 5CCâu 10C

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X