Trắc nghiệm Hóa 8 bài 25 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 25 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 25 Hóa 8 Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp
Câu 2. Lĩnh vực ứng dụng quan trọng của khí oxi là
Câu 3. Chọn đáp án sai
Câu 4. Chọn đáp án đúng
Câu 5. Cho phản ứng: $CaO + H2O → {C}{a}\left({{{O}{H}}}\right){2}$. Tính số mol ${C}{a}\left({{{O}{H}}}\right){2}$ thu được sau khi cho 5,6 gam CaO phản ứng hoàn toàn với lượng nước dư.
Câu 6. Đâu không là phản ứng hóa hợp
Câu 7. Chọn câu đúng
Câu 8. Tại sao bệnh nhân lại cần đến ống thở khi hô hấp không ổn định
Câu 9. Lập phương trình hóa hợp của nhôm và lưu huỳnh
Câu 10. Cho các câu sau:
a. Oxi cần cho sự hô hấp của con người
b. Oxi tác dụng trực tiếp với halogen
c. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
d. Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ thấp hơn trong không khí
Câu đúng là

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 25: Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3CCâu 8A
Câu 4ACâu 9B
Câu 5CCâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X