Trắc nghiệm Hóa 8 bài 22 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 22 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 22 Hóa 8 Tính theo phương trình hoá học có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 22: Tính theo phương trình hoá học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2BCâu 7B
Câu 3ACâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5BCâu 10C

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X