Trắc nghiệm Hóa 8 bài 13 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 13 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 13 Hóa 8 nguyên tố hóa học có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Dấu hiệu của phản ứng hóa học

A. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng

B. Tạo chất bay hơi

C. Tạo chất kết tủa

D. Tất cả đáp án

Câu 3. Phản ứng hóa học là

A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất

B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác

C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới

D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất

Câu 4. Cho phản ứng giữa khí nitơ và khí hiđro trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra khí amoniac $\left({{{N}{H}_{3}}}\right)$. Chọn đáp án đúng

A. Tỉ lệ giữa khí nitơ và hiđro là 1:3

B. Tỉ lệ giữa khí hiđro và nitơ là 1:2

C. Tỉ lệ của nitơ và amoniac là 1:2

D. Không có đáp án đúng

Câu 6. Chọn đáp án sai

A. Hiđro + oxi → nước

B. Đường → nước + than

C. Kẽm + axit clohiđric → khí hiđro + kẽm clorua.

D. Đồng + nước → đồng hiđroxit

Câu 7. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Quá trình biến đổi từ chất này sang chất khác gọi là phản ứng hóa học.

B. Trong quá trình phản ứng hóa học, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

C. Phản ứng giữa các phân tử thể hiện phản ứng giữa các chất.

D. Bề mặt tiếp xúc giữa các chất càng nhỏ thì phản ứng hóa học xảy ra càng dễ.

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng

A. Sắt + lưu huỳnh $→$ sắt (II) sunfua

B. Sắt + Clo $→$ sắt(II) clorua

C. Sắt + lưu huỳnh $→$ sắt (III) sunfat

D. Sắt + axit clohiđric $→$ sắt (III) clorua

Câu 10. Trong các trường hợp sau, trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học

A. Cồn để trong chai không kín bị bay hơi

B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra oxit sắt

C. Natri cháy trong không khí

D. Tất cả đáp án

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 13: Phản ứng hoá học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2CCâu 7D
Câu 3BCâu 8C
Câu 4CCâu 9A
Câu 5BCâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X