Trắc nghiệm Hóa 8 bài 12 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 12 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 12 Hóa 8 sự biến đổi chất có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Hiện tượng vật lý là
Câu 2. Hiện tượng hóa học là?
Câu 3. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học:
Câu 4. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý?
a. Hiện tượng thủy triều
b. Băng tan
c. Nến cháy
d. Nước chảy đá mòn
e. Đốt cháy lưu huỳnh sinh ra khí lưu huỳnh đioxit.
Câu 5. Hướng dẫn giải thích hiện tượng để thức ăn lâu ngày bị thiu
Câu 6. Chọn câu sai
Câu 7. Cho biết đâu là hiện tượng hóa học:
a. Dưa muối lên men
b. Đốt cháy Hiđro trong không khí
c. Đốt cháy nhiên liệu.
d. Mưa axit
e. Vào mùa hè băng ở 2 cực tan chảy.
Câu 8. Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng
Câu 9. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là
Câu 10. Hiện tượng hóa học là?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 12: Sự biến đổi chất

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2BCâu 7A
Câu 3BCâu 8A
Câu 4CCâu 9D
Câu 5DCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X