Trắc nghiệm Hóa 8 bài 12 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 12 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 12 Hóa 8 sự biến đổi chất có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Hiện tượng vật lý là

A. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

B. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

C. Đốt cháy lưu huỳnh.

D. Nung nóng ${K}{M}{n}{O}_{4}$

Câu 2. Hiện tượng hóa học là

A. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

B. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

C. Hòa tan muối vào nước.

D. Hòa tan đường vào nước.

Câu 3. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học

A. Sự thay đổi về màu sắc của chất

B. Sự xuất hiện chất mới

C. Sự thay đổi về trạng thái của chất

D. Sự thay đổi về hình dạng của chất

Câu 5. Hướng dẫn giải thích hiện tượng để thức ăn lâu ngày bị thiu

A. Hiện tượng vật lý vì nhiệt độ

B. Thức ăn đổi màu

C. Có mùi hôi

D. Hiện tượng hóa học vì bị các vi khuẩn hoạt sinh gây thối rữa

Câu 6. Chọn câu sai

A. Xay tiêu là hiện tượng vật lý

B. Đốt cháy đường mía là hiện tượng hóa học

C. Gấp quần áo là hiện tượng hóa học

D. Hiện tượng " ma trơi" là hiện tượng hóa học

Câu 8. Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng

A. Khi trời lạnh mỡ đóng thành ván là hiện tượng vật lý

B. Đun nóng mỡ bị cháy đen là hiện tượng vật lý

C. Mỡ tan chảy khi đun nóng là hiện tượng hóa học

D. Không có hiện tượng xảy ra

Câu 9. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là

A. Đường cháy thành than

B. Cơm bị ôi thiu

C. Sữa chua lên men

D. Nước lỏng hóa đá ở dưới ${0}^{o}{C}.$

Câu 10. Hiện tượng hóa học

A. Cơm bị ôi thiu

B. Rửa rau bằng nước lạnh

C. Cầu vồng xuất hiện sau mưa

D. Hòa tan muối ăn vào nước.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 12: Sự biến đổi chất

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2BCâu 7A
Câu 3BCâu 8A
Câu 4CCâu 9D
Câu 5DCâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X