Trắc nghiệm Hóa 12 bài 45 : Hóa học và vấn đề môi trường

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 45 hóa 12 - Hóa học và vấn đề môi trường có đáp án

Câu 3. Nhận xét nào sau đây không đúng về vấn đề ô nhiễm môi trường ?

A. Các khí $CO , CO _{2}, SO _{2}, NO _{ x }$ gây ô nhiễm không khí

B. Nước thải chứa các ion kim loại nặng gây ô nhiễm mỗi trường nước

C. Nước chứa càng nhiều ion $NO _{3}, PO _{4}^{3}$ thì càng tốt cho thực vật phát triển

D. Hiện tượng rò rỉ dầu từ các giàn khoan, tràn dầu do đắm tàu gây ô nhiễm môi trường nước biển

Câu 5. Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây?

A. Khi $N _{2}$

B. Khí $O _{2}$

C. Khí $CO _{2}$

D. hơi nước

Câu 6. Các polime là rác thải gây ô nhiễm môi trường là do chúng có tính chất

A. không bay hơi, khó bị phân hủy, khó tan trong hợp chất hữu cơ, có polime không tan trong bất kì dung môi nào

B. nhẹ dễ cháy, khi cháy tạo ra khi cacbonic, nước và nitơ đioxit

C. có tính đàn hồi, bền cơ học cao, cách nhiệt, cách điện

D. có tính đàn hồi, bền cơ học cao, cách điện nhưng nhẹ, dễ cháy, khi cháy tạo ra khí cacbonic, nước và nitơ đioxit

Câu 9. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cả...) nào sau đây an toàn ?

A. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô

B. Dùng fomon

C. Dùng phân đạm và nước đá

D. Ướp muối, sấy khô rồi dùng fomon

Câu 10. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ tối đa cho phép của ion $Cd ^{2+}$ trong nước là 0,005 mg/l. Khi cho dung dịch $H _{2} S$ dư vào 500 ml một mẫu nước thấy có $0,288.10^{-3}$ $0,288.10^{-3}$

A. Mẫu nước trên chưa bị ô nhiễm cađimi

B. Kết tủa CdS có màu vàng

C. Ion $Cd ^{2+}$ thường có trong nước thải công nghiệp

D. Hàm lượng cađimi có trong mẫu nước là $4.10^{6} M$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 45 : Hóa học và vấn đề môi trường

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9A
Câu 2CCâu 10A
Câu 3CCâu 11D
Câu 4DCâu 12B
Câu 5CCâu 13A
Câu 6ACâu 14A
Câu 7DCâu 15D
Câu 8C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X