Trắc nghiệm Hóa 12 bài 42 : Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 42 hóa 12 - Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ có đáp án

Câu 5. Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 và CaSO4, để thu được NaCl tinh khiết, người ta lần lượt dùng các dung dịch

A. $NaOH$ dư, $Na _{2} CO _{3} du , H _{2} SO _{4}$ dư, rồi cô cạn

B. $BaCl _{2} dư , Na _{2} CO _{3} dư , HCl$ dư, rồi cô cạn

C. $Na _{2} CO _{3} dư , HCl dư , BaCl _{2} dư ,$ rồi cô cạn

D. $Ba ( OH )_{2} du , Na _{2} SO _{4} dư , HCl$ dư, rồi cô cạn

Câu 10. Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí HCl. Để loại tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây là tốt nhất?

A. Dung dịch NaOH dư

B. Dung dịch NaCl dư

C. Dung dịch $NaHCO _{3}$ dư

D. Dung dịch $AgNO _{3}$ dư

Câu 11. Để tách riêng các ion Fe3+, Al3+, Cu2+  ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các hóa chất nào sau đây?

A. Các dung dịch $KOH , NH _{3}, H _{2} SO _{4}$

B. Các dung dịch $NH _{3}, H _{2} SO _{4}, HCl$

C. Các dung dịch $H _{2} SO _{4}, KOH , BaCl _{2}$

D. Các dung dịch $H _{2} SO _{4}, NH _{3}, HNO _{3}$

Câu 12. Có 3 khí SO2; CO2; H2S. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt được cả 3 khí trên?

A. Dung dich $Ca ( OH )_{2}$

B. Dung dich Ba $( OH )_{2}$

C. Dung dịch $Br _{2}$

D. Dung dịch $HCl$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 42 : Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7A
Câu 2ACâu 8B
Câu 3ACâu 9C
Câu 4BCâu 10C
Câu 5BCâu 11A
Câu 6BCâu 12C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X