Trắc nghiệm Hóa 12 bài 36 : Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 36 hóa 12 - Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc có đáp án

Câu 2. Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. $ZnO$

B. $Zn ( OH )_{2}$

C. $ZnSO _{4}$

D. $Zn \left( HCO _{3}\right)_{2}$

Câu 4. Hợp kim của Cu-Ni (25%Ni) được gọi là:

A. Đồng thau

B. Đồng thanh

C. Đồng bạch

D. Đuy ra

Câu 6. Hợp kim của Cu-Sn được gọi là:

A. Đồng thau

B. Đồng thanh

C. Đuy ra

D. Đồng bạch

Câu 7. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính

A. $MgO , ZnO , Zn$

B. $ZnO , Al _{2} O _{3}, Al$

C. $MgO , Al _{2} O _{3}, Zn$

D. $ZnO , Al _{2} O _{3}, NaHCO _{3}$

Câu 8. Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây(sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình nào?

A. Fe bị ăn mòn điện hóa

B. Sn bị ăn mòn điện hóa

C. Fe bị ăn mòn hóa học

D. Sn bị ăn mòn hóa học

Câu 10. Có thể nhận biết khí $H _{2} S$ bằng dung dịch :

A. $Pb \left( NO _{3}\right)_{2}$

B. NaHS

C. $KNO _{3}$

D. $NaOH$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 36 : Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9C
Câu 2CCâu 10A
Câu 3CCâu 11A
Câu 4CCâu 12C
Câu 5ACâu 13A
Câu 6BCâu 14A
Câu 7DCâu 15B
Câu 8A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X