Trắc nghiệm Hóa 12 bài 33 : Hợp kim của sắt

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 33 hóa 12 - Hợp kim của sắt có đáp án

Câu 2. Nguyên tắc luyện thép từ gang là

A. dùng $O _{2}$ oxi hóa các tạp chất C, Si, P, S, Mn,.. trong gang để thu được thép

B. dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao

C. dùng CaO hoặc $CaCO _{3}$ để khử tạp chất Si, P, S, Mn,.. trong gang để thu được thép

D. tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép

Câu 4. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Thép là hợp kim của Fe không có C và có một ít S, Mn, P, Si

B. Thép là hợp kim của Fe có từ 0,01 - 2% C và một ít Si, Mn, Cr, Ni

C. Thép là hợp kim của Fe có từ 2-5% C và một ít S, Mn, p, Si

D. Thép là hợp kim của Fe có từ 5-10% C và một lượng rất ít Si, Mn, Cr, Ni.

Câu 12. Nguyên tắc sản xuất gang là

A. Khử sắt oxit bằng C ở nhiệt độ cao

B. Khử sắt oxit bằng Al ở nhiệt độ cao

C. Khử sắt oxit bằng chất khử bất kỳ ở nhiệt độ cao

D. Khử sắt oxit bằng CO ở nhiệt độ cao

Câu 13. Khi thêm dung dịch $Na _{2} CO _{3}$ vào dung dich $FeCl _{3}$ sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

A. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ vì xảy ra hiện tượng thủy phân

B. Dung dịch vẫn có màu nâu đỏ vì chúng không phản ứng với nhau

C. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có hiện tượng sủi bọt khí

D. Có kết tủa nâu đỏ tạo thành sau đó lại tan do tạo khí $CO _{2}$

Câu 14. Thép là hợp kim của sắt chứa

A. hàm lượng cacbon lớn hơn 0,2%.

B. hàm lượng cacbon lớn hơn 2%.

C. hàm lượng cacbon nhỏ hơn 0,2%.

D. hàm lượng cacbon nhỏ hơn 2%.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 33 : Hợp kim của sắt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9D
Câu 2ACâu 10C
Câu 3CCâu 11C
Câu 4BCâu 12D
Câu 5ACâu 13C
Câu 6DCâu 14D
Câu 7CCâu 15D
Câu 8A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X