Trắc nghiệm Hóa 12 bài 30 : Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 30 hóa 12 - Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng có đáp án

Câu 2. Tiến hành một thí nghiệm như hình vẽ :

Tiến hành một thí nghiệm như hình vẽ :Hiện tượng quan sát được ở cốc dựng dung hình ảnh

Hiện tượng quan sát được ở cốc dựng dung dịch $NaAlO _{2}$ là

A. có kết tủa keo trắng, sau đỏ kết tủa tan dần

B. kết tủa keo trắng xuất hiện và không tan

C. có vẩn đục sau đỏ tan ngay lập tức và dung dịch lại trong suốt

D. có kết tủa keo trắng, đồng thời sủi bọt khí

Câu 5. Tiến hành một thí nghiệm như hình vẽ :

Tiến hành một thí nghiệm như hình vẽ :Hiện tượng quan sát được ở cốc dựng dung hình ảnh

Hiện tượng quan sát được ở cốc dựng dung dịch $NaAlO _{2}$ là

A. có kết tủa keo trắng, sau đỏ kết tủa tan dần

B. kết tủa keo trắng xuất hiện và không tan

C. có vẩn đục sau đỏ tan ngay lập tức và dung dịch lại trong suốt

D. có kết tủa keo trắng, đồng thời sủi bọt khí

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 30 : Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 4 A
Câu 2 B Câu 5 B
Câu 3 D Câu 6 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X