Trắc nghiệm Hóa 12 bài 25 : Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 25 hóa 12 - Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm có đáp án

Câu 4. Để bảo quản các kim loại kiềm, có thể thực hiện cách nào sau đây ?

A. Để trong lọ thủy tinh có không khí nhưng đậy nắp kín

B. Ngâm trong ancol nguyên chất

C. Để trong lọ thủy tinh có chất hút ẩm và đặt trong bóng tối

D. Ngâm trong dầu hỏa

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 25 : Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9C
Câu 2DCâu 10C
Câu 3CCâu 11B
Câu 4DCâu 12A
Câu 5ACâu 13B
Câu 6CCâu 14A
Câu 7BCâu 15D
Câu 8B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X