Trắc nghiệm GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 3 quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá là quy luật nào dưới đây?
Câu 2. Quy luật giá trị có bao nhiêu tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa?
Câu 3. Việc thực hiện cơ chế một giá thống nhất trong cả nước là sự vận dụng quy luật giá trị của:
Câu 4. Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu nghèo của quy luật giá trị?
Câu 5. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất và lưu thông hàng hoá trong quá trình sản xuât và lưu thông phải căn cứ vào
Câu 6. Để may một cái áo A may hết 5 giờ, thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?
Câu 7. Công thức lưu thông hàng hóa khi tiền làm môi giới trong trao đổi là:
Câu 8. Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ?
Câu 9. Sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác, phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, mặt hàng này sang mặt hàng khác là tác động nào sau đây của quy luật giá trị?
Câu 10. Ý nào sau đây là sai khi nói đến sự xuất hiện của quy luật giá trị?
Câu 11. Giá cả của hàng hoá trên thị trường biểu hiện
Câu 12. Công dân cần vận dụng quy luật giá trị như thế nào?
Câu 13. Quy luật nào sau đây giữ vai trò là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hoá?
Câu 14. Mùa hè, chị B chuyển từ bán áo lạnh sang bán áo thun. Việc làm của chị B chịu sự tác động điều tiết nào dưới đây của quy luật giá trị?
Câu 15. Anh B trồng rau ở khu vực vùng nông thôn nên anh mang rau vào khu vực thành phố để bán vì giá cả ở đó cao hơn. Vậy, việc làm của anh
Câu 16. Để sản xuất ra một con dao cắt lúa, ông A phải mất thời gian + động cá biệt là 3 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất con dao là 2 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của ông A:
Câu 17. Ông A trồng cam ở khu vực nông thôn, nên ông đã mang cam lên thành phô bán vì có giá cao hơn. Việc làm này của ông A chịu tác động nào của quy luật giá trị?
Câu 18. Những người tham gia hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hoá luôn chịu sự ràng buộc bởi quy luật nào sau đây?
Câu 19. Chị A thu mua hoa từ tỉnh A sang tỉnh B bán. Việc làm của chị A chịu sự tác động điều tiết nào dưới đây của quy luật giá trị?
Câu 20. K đang bán hãng bia X tại tỉnh Y nhưng thị trường tỉnh Y lại ưa chuộng hãng bia Z nên cửa hàng của K bán được rất ít bia X. Để phù hợp với quy luật giá trị và để việc kinh doanh có lãi (bỏ qua yếu tố độc quyền), nếu là K, em sẽ:
Câu 21. Để may một cái áo anh A phải mất thời gian lao động cá biệt là 2 giờ trong khi đó thời gian lao động xã hội cần thiết là 1,5 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của anh A sẽ:
Câu 22. Gần đây gia đình ông H kinh doanh quần áo không hiệu quả vì có nhiều người cũng kinh doanh mặt hàng này. Vì vậy, ông H quyết định chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác và thu được lợi nhuận kha khá. Việc làm trên của gia đình ông H đã thực hiện tốt chức năng cơ bản nào của thị trường dưới đây:

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 12D
Câu 2BCâu 13C
Câu 3ACâu 14A
Câu 4DCâu 15D
Câu 5CCâu 16D
Câu 6BCâu 17A
Câu 7ACâu 18D
Câu 8BCâu 19B
Câu 9ACâu 20D
Câu 10ACâu 21C
Câu 11DCâu 22B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X