Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 24

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dòng biển Ca-li-phóc-ni-a là dòng biển lạnh.
Các dòng biển lạnh trên thế giới là dòng biển lạnh Grơn-len, Ca-li-phóc-ni-a, Pê-ru, Ben-ghê-la,…

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là tác động của các loại gió thổi thường xuyên ở những vĩ độ thấp và trung binh.
Dòng biển là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương.

Ven bờ đại dương , gần nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều do?

Ven bờ đại dương , gần nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều do không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước , gió mang hơi nước vào lục địa rồi gây mưa.

Dòng biển nóng là các dòng biển

Dòng biển nóng là các dòng biển có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh.

Dựa vào hình 16.4 – Các dòng biển trên thế giới, cho biết nhận định nào dưới đây đúng.

Ở Bắc Ấn Độ Dương, các dòng biển có đặc điểm và hướng chảy thay đổi theo mùa.

Trên biển Đông có các dòng biển chảy theo mùa với các hướng:

Trên biển Đông có các dòng biển chảy theo mùa với các hướng: Tây Bắc - Đông Nam vào mùa đông và Tây Nam - Đông Bắc vào mùa hạ

Châu Âu nằm trong vùng hoạt động của gió tây ôn đới, chịu ảnh hưởng nhiều của dòng biển nóng:

Châu Âu nằm trong vùng hoạt động của gió tây ôn đới, chịu ảnh hương nhiều của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương.

Trên thế giới có mấy loại dòng biển:

Trên thế giới có hai loại dòng biển là dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Khi nước biển chảy từ vùng biển lạnh sang vùng biển nóng, nhiệt độ của nó sẽ thấp hơn môi trường xung quanh nên được gọi là hải lưu lạnh.

Đâu là dòng biển lạnh trên thế giới

Dòng biển Ca-li-phóc-ni-a là dòng biển lạnh trên thế giới

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X