Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 22

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đặc điểm đới ôn hòa: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X