Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 25/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 20

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì diễn ra sự ngưng tụ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X