Trắc nghiệm Địa 7 bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 54 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Dân cư xã hội châu Âu

Câu 1. Các dân tộc châu Âu thuộc nhóm ngôn ngữ nào?
Câu 2. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?
Câu 3. Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?
Câu 4. Mật độ dân số chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở châu Âu là:
Câu 5. Nước có mật độ dân số thấp nhất châu Âu:
Câu 6. Nước có mật độ dân số cao nhất châu Âu:
Câu 7. Nước có diện tích nhỏ nhất châu Âu:
Câu 8. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm:
Câu 9. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu:
Câu 10. Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2CCâu 7A
Câu 3ACâu 8B
Câu 4BCâu 9A
Câu 5BCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X