Trắc nghiệm Địa 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 39 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Câu 1. Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là công nghiệp hàng đầu thế giới?
Câu 2. Ưu thế của công nghiệp Mê-hi-cô hiện nay là:
Câu 3. "Vành đai Mặt Trời" là tên gọi của:
Câu 4. Vùng công nghiệp Vành đai Mặt Trời là nơi chiếm ưu thế của ngành:
Câu 5. Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:
Câu 6. Sự ra đời của khu vực Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) trước hết nhằm mục đích:
Câu 7. NAFTA gồm có những thành viên:
Câu 8. Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở Bắc Mỹ là:
Câu 9. Hãng máy bay Boing là hãng máy bay của:
Câu 10. Sự sa sút của các ngành công nghiệp truyền thống của vùng Đông Bắc Hoa Kì là không phải do:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2CCâu 7A
Câu 3DCâu 8C
Câu 4BCâu 9B
Câu 5CCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X