Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 2 : Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 2 - Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà có đáp án.

Câu 1. Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm:

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Vật liệu cách điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Vật liệu nào được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện:

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

A. Dây lõi 1 sợi

B. Dây lõi nhiều sợi

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6. Theo em, mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

A. Dây trần

B. Dây bọc cách điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 9. Yêu cầu của vật liệu cách điện là

A. Cách điện cao

B. Chịu nhiệt tốt

C. Chống ẩm tốt và độ bền cơ học cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những gì?

A. Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện dây dẫn

B. Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 11. Dây cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp: 

A. Ba pha, điện áp thấp

B. Một pha, điện áp thấp

C. Một pha, điện áp cao

D. Ba pha, điện áp cao

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 2 : Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7B
Câu 2CCâu 8C
Câu 3ACâu 9D
Câu 4BCâu 10C
Câu 5CCâu 11B
Câu 6B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X