Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

Đề trắc nghiệm bài 44 Công nghệ lớp 7 bài Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Vai trò của chuồng nuôi gồm:
Câu 2. Có mấy vai trò của chuồng nuôi?
Câu 3. Một chuống nuôi đạt tiêu chuẩn, hợp vệ sinh phải có độ ẩm trong chuồng là bao nhiêu %?
Câu 4. Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh?
Câu 5. Về các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh, tiêu chuẩn nào dưới đây không đúng?
Câu 6. Hướng chuồng nên được đặt theo hướng nào?
Câu 7. Để có độ chiếu sáng phù hợp, chuồng có thể làm kiểu mấy dãy?
Câu 8. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của vệ sinh trong chăn nuôi?
Câu 9. Có mấy biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi?
Câu 10. Lượng khí Amoniac, hydro sunphua trong chuồng hợp vệ sinh phải đạt nồng độ là:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2ACâu 7D
Câu 3BCâu 8C
Câu 4BCâu 9D
Câu 5CCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X