Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Đề trắc nghiệm bài 32 Công nghệ lớp 7 bài Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trứng thụ tinh để tạo thành gì?
Câu 2. Sự phát triển của vật nuôi có mối liên quan gì với sự sinh trưởng và phát dục?
Câu 3. Ngan 1 ngày tuổi có cân nặng:
Câu 4. Buồng trứng của con cái lớn lên cùng với sự phát triển của cơ thể, quá trình đó được gọi là:
Câu 5. Gà mái bắt đầu đẻ trứng, quá trình đó được gọi là:
Câu 6. Có mấy đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
Câu 7. Xương ống chân của bê dài thêm 5cm, quá trình đó được gọi là:
Câu 8. Chu kì động dục của ngựa là:
Câu 9. Lợn lúc đẻ ra nặng khoảng:
Câu 10. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7A
Câu 3ACâu 8C
Câu 4ACâu 9C
Câu 5BCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X