Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 2: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

Trắc nghiệm công nghệ lớp 12 bài 2: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm, có đáp án, giải thích đáp án

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 3. Thông số kỹ thuật nào sau đây đặc trưng cho tụ điện?
Câu 4. Tụ điện có thể cho dòng điện:
Câu 5. Đơn vị tính của điện cảm cuộn cảm là:
Câu 6. Công dụng của điện trở là:
Câu 7. Công dụng của tụ điện là:
Câu 8. Để phân loại tụ điện người ta căn cứ vào…
Câu 9. Kí hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào?
Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 2 ảnh 1
Câu 10.  Ý nghĩa của trị số điện cảm là gì?
Câu 11. Công dụng của tranzito là gì?
Câu 12.

Cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì?

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 2: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7A
Câu 2CCâu 8D
Câu 3CCâu 9B
Câu 4BCâu 10B
Câu 5BCâu 11
Câu 6ACâu 12A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X