Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 20 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và củng cố các kiến thức đã học về động cơ đốt trong

Câu 1. Động cơ nào ra đời trước tiên?

A. Động cơ 2 kì

B. Động cơ 4 kì

C. Động cơ xăng

D. Động cơ điezen

Câu 3. Động cơ có công suất 8 mã lực, tốc độ 800 vòng/ phút là:

A. Động cơ 2 kì

B. Động cơ 4 kì

C. Động cơ xăng

D. Động cơ điêzen

Câu 4. Chọn phát biểu sai?

A. Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt

B. Động cơ đốt ngoài là động cơ nhiệt

C. Động cơ nhiệt là động cơ đốt trong

D. Động cơ nhiệt chưa chắc là động cơ đốt trong

Câu 5. Người ta phân loại động cơ đốt trong theo nhiên liệu thành loại nào? Chọn đáp án sai:

A. Động cơ xăng

B. Động cơ điêzen

C. Động cơ hơi nước

D. Động cơ gas

Câu 8. Động cơ xăng có thêm hệ thống nào mà động cơ điêzen không có?

A. Hệ thống bôi trơn

B. Hệ thống làm mát

C. Hệ thống khởi động

D. Hệ thống đánh lửa

Câu 9. Tại sao động cơ xăng có hệ thống đánh lửa còn động cơ điêzen không có?

A. Vì động cơ xăng cần thêm hệ thống đánh lửa để tăng khối lượng động cơ.

B. Vì động cơ xăng cần thêm hệ thống đánh lửa để tăng kích thước động cơ.

C. Vì động cơ xăng cần thêm hệ thống đánh lửa để tăng tính thẩm mĩ động cơ.

D. Vì hòa khí ở động cơ xăng không tự bốc cháy được.

Câu 10. Chọn phát biểu đúng:

A. Động cơ đốt trong chỉ có 1 xilanh

B. Động cơ đốt trong có nhiều xilanh

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8D
Câu 4CCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X