Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 13 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 13 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 13 Công nghệ lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Ưu điểm cơ bản của lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

A. Lập bản vẽ chính xác và nhanh chóng

B. Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.

C. Giải thay con người khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Trên thực tế, máy tính được sử dụng vào việc:

A. Vẽ

B. Thiết kế

C. Chế tạo

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện việc:

A. Tạo ra đối tượng vẽ

B. Giải bài toán dựng hình và vẽ hình

C. Xây dựng các hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện hoạt động:

A. Không xây dựng hình chiếu trục đo

B. Không xây dựng hình chiếu phối cảnh

C. Tô, vẽ kí hiệu mặt cắt vật liệu

D. Không ghi kích thước

Câu 9. Chọn phát biểu sai:

A. Máy tính thay thế hết mọi hoạt động trí tuệ của con người

B. Điều quyết định trong vẽ thiết kế là kiến thức

C. Điều quyết định trong vẽ thiết kế là năng lực

D. Cả B và C đều đúng

Câu 10. Phần mềm AUTOCAD:

A. Vẽ được hình chiếu đứng

B. Không vẽ được hình chiếu bằng

C. Vẽ được hình chiếu cạnh

D. Vẽ được mô hình vật thể 3 chiều

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2CCâu 7D
Câu 3ACâu 8C
Câu 4DCâu 9A
Câu 5DCâu 10B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X