Báo cáo trình bày những công việc đã làm, đã thực hiện được để người khác được

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Báo cáo trình bày những công việc đã làm, đã thực hiện được để người khác được biết. Tường trình trình bày thiệt hại hoặc mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra sự việc cần xem xét lại.
Đúng hay sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X