Cho bản tường trình sau:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho bản tường trình sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 15 tháng 02 năm 2017
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Kính gửi: Cô giáo bộ môn toán lớp 8A
Tên em là: Nguyễn Văn A, học sinh lớp 8A, trường THCS Nguyễn Khuyến.
Em xin tường trình về sự việc xảy ra trong giờ toán của cô ngày 14 tháng 2 năm 2017 như sau:
Vào tiết toán của cô ngày 14 tháng 2 năm 2017, em đã tự ý bỏ giờ để đi đánh điện tử. Sau khi hết tiết toán, em đã trở lại trường và tiếp tục buổi học. Em đã thực sự biết lỗi và làm bản tường trình này để mong cô tha lỗi cho em.
Em xin cam đoan sự việc trên là đúng sự thật.
Người làm đơn
Nguyễn Văn A
Văn bản trên đã hợp lệ về cách thức trình bày chưa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X