Trắc nghiệm Ai đã đặt tên cho dòng sông

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Ai đã đặt tên cho dòng sông có đáp án. Tổng hợp tất cả các câu hỏi Trắc nghiệm Ai đã đặt tên cho dòng sông hya.

“Ai đã đặt tên cho dòng sông” rút ra từ tập bút kí cùng tên, là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách văn chương Hoàng Phủ Ngọc Tường, lấy cảm hứng từ dòng sông Hương thơ mộng của xứ Huế để từ đó nhà văn bày tỏ tình yêu đất nước con người. Được sáng tác tại Huế năm 1981.
Để giúp các em ôn tập các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh tác phẩm này, Đọc tài liệu xin giới thiệu bộ các câu hỏi như sau:

Câu hỏi trắc nghiệm Ai đã đặt tên cho dòng sông

Câu 1. Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại :
Câu 2. Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm:
Câu 3. Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?
Câu 4. Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc nào?
Câu 5. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về:
Câu 6. Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây?
Câu 7. Nội dung sau đúng hay sai? “Năm 1978, Hoàng Phủ Ngọc Tường trở thành Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam”.
Câu 8. Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Tường:
Câu 9. Sở trường sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường  là
Câu 10. Để minh chứng có một dòng sông thi ca về sông Hương tác giả đã dẫn ra những nhà thơ nào sau đây?
Câu 11. Đâu không phải là yếu tố tạo nên thành công của văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông??
Câu 12. Theo tác giả văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?, toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế được sinh thành trong môi trường nào?
Câu 13. Ngay câu mở đầu văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?, tác giả đã nêu điểm gì đặc biệt của dòng sông Hương?
Câu 14. Thể loại văn học chủ yếu trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường
Câu 15. Sáng tác nào sau đây của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã được trao Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Câu 16. Dòng nào nêu đúng mạch cấu trúc nội dung của văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? (sách Ngữ văn 12)?
Câu 17. Nhà thơ nào không được nhắc đến trong văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? khi tác giả nói về sông Hương như một "dòng thi ca" trong lịch sử văn học dân tộc?
Câu 18. Khi viết về dòng sông Hương trong lịch sử dân tộc, tác giả văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? đã không nhắc đến sự kiện lịch sử nào?
Câu 19. Nhân vật chính trong truyện Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Câu 20. Sông Hương đã được tác giả so sánh với hình ảnh nào sau đây?
Câu 21. Tác giả đã không dùng hình ảnh nào để diễn tả sông Hương khi đi trong lòng thành phố Huế?
Câu 22. Trong phần miêu tả dòng sông Hương ở rừng già phía thượng nguồn, tác giả văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? đã nêu lên đặc điểm gì trong "phần tâm hồn sâu thẳm" của dòng Hương giang?
Câu 23. Văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? được viết theo thể loại nào?
Câu 24. Văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?gồm mấy phần?
Câu 25. Bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? gần gũi với thể loại nào nhất?
Câu 26. Nhịp điệu chậm rãi, lặng tờ của dòng sông Hương khi chảy qua thành phố Huế được tác giả văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? so sánh với:
Câu 27. Theo tác giả văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?, sông Hương mang "vẻ đẹp trầm mặc nhất" ở:
Câu 28. Trong văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?, khi miêu tả đoạn sông Hương vòng về "gặp lại" thành phố Huế ở thị trấn Bao Vinh, tác giả đã so sánh dòng sông với:
Câu 29. Điền vào dấu [...] để hoàn thành câu văn trong văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?: 

"Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như [...]."
Câu 30. Hình ảnh nào sau đây trong bài kí không phải tác giả dùng để diễn tả về dòng sông Hương?
Câu 31. Thông tin nào sau đây không đúng với tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường?
Câu 32. Nơi nào Hoàng Phủ Ngọc Tường sống, học tập, hoạt động văn nghệ lâu nhất ở đâu?
Câu 33. Sáng tác nào sau đây của Hoàng Phủ Ngọc Tường là thuộc thể loại thơ?
Câu 34. Tập “Ai đã dặt tên cho dòng sông” gồm mấy bài bút kí?
Câu 35. Bài kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông” được tác giả viết vào thời gian nào?

đáp án Trắc nghiệm Ai đã đặt tên cho dòng sông

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 19B
Câu 2ACâu 20D
Câu 3ACâu 21D
Câu 4BCâu 22C
Câu 5DCâu 23D
Câu 6DCâu 24B
Câu 7BCâu 25C
Câu 8ACâu 26A
Câu 9CCâu 27B
Câu 10CCâu 28C
Câu 11ACâu 29A
Câu 12ACâu 30A
Câu 13DCâu 31C
Câu 14ACâu 32B
Câu 15CCâu 33B
Câu 16CCâu 34D
Câu 17CCâu 35B
Câu 18D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X