Văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?gồm mấy phần?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?gồm mấy phần?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? gồm ba phần

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X