Tác giả đã không dùng hình ảnh nào để diễn tả sông Hương khi đi trong lòng thành

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tác giả đã không dùng hình ảnh nào để diễn tả sông Hương khi đi trong lòng thành phố Huế?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X