Bệnh Đao là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bệnh Đao là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bệnh Đao là: đột biến thể dị bội 2n + 1

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X