Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng $C{O_2}$ sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng $C{O_2}$ sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là 405g.
Giải:
- Ta có: ${m_{C{O_2}}}$= ${m_{CaC{O_3}}} - $ mdd giảm = 198 (g)
${n_{C{O_2}}}$= 4,5 mol $ \Rightarrow m = 162.\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{2}.\frac{1}{{h\% }} = 405(g)$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X