Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trường hợp không dẫn điện là KCl rắn, khan.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X