Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 24/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch MgCl2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X