Access là hệ QT CSDL dành cho:

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Access là hệ QT CSDL dành cho:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Access là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá nhân và máy chạy trong mạng cục bộ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ thực hiện công việc::
+ Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng để kết xuất dữ liệu.
+ Liệt kê tập con các bản ghi thoả mãn điều kiện
+ Định vị các bản ghi thoả mãn điều kiện
+ Thực hiện các phép toán
+ Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác

Access là phần mềm chuyên dùng để:

Access là phần mềm chuyên dùng để quản trị cơ sở dữ liệu.
Access có tên đầy đủ là Microsoft Access, đây là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu giúp người dùng dễ dàng khả năng lưu trữ và quản lý thông tin. Phần mày này sử dụng Microsoft Jet Database Engine nên được ứng dụng rộng rãi trên các hệ điều hành Windows.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access là

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access là Cơ sở dữ liệu quan hệ.

Đối tượng Report trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có thể dùng để làm gì?

Đối tượng Report trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có thể dùng để tổng hợp dữ liệu.

Lấy ký tự thứ 2,3,4 của trường MAPHIEU, ta dùng hàm nào của Access.

Lấy ký tự thứ 2,3,4 của trường MAPHIEU, ta dùng hàm của Access là: SUBSTR(MAPHIEU,2,3)

Sau khi khởi động Microsoft Access, xuất hiện hộp thoại mở Cơ sở dữ liệu, để mở 1 cơ sở dữ liệu đã có trên đĩa ta click vào nút chọn sau?

Sau khi khởi động Microsoft Access, xuất hiện hộp thoại mở Cơ sở dữ liệu, để mở 1 cơ sở dữ liệu đã có trên đĩa ta click vào nút Open an existing file.

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là. các chiến lược truy nhập CSDL.

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu.

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS không cho phép người sử dụng:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS không cho phép người sử dụng: Thực hiện quyền truy nhập nếu không..được phép của người quản trị CSDL

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là. các chiến lược truy nhập CSDL.

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu.

Tạo Macro cho phép đóng chương trình ACCESS bằng action

Tạo Macro cho phép đóng chương trình ACCESS bằng action: RunCommand với đối số (Argument) là EXIT

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X