Phong trào dân tộc ở Ấn Độ phải tạm ngừng vì

Xuất bản: 18/08/2020 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phong trào dân tộc ở Ấn Độ phải tạm ngừng vì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phong trào dân tộc ở Ấn Độ phải tạm ngừng vì chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa của Đảng Quốc đại.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X