Các chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động cơ học?

Xuất bản: 18/08/2020 - Cập nhật: 20/04/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động cơ học?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí trong không gian của các vật hay là sự chuyển động của một bộ phận này so với bộ phận khác của cùng một vật. Hay nói cách khác khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Vì vậy sự thay đổi đường đi của tia sáng từ không khí vào nước không phải là chuyển động cơ học.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X