Đáp án câu hỏi bài 3 trang 41 sgk Toán lớp 8

Bài 3 trang 41 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 3 trang 41 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

   Lời giải bài 3 trang 41 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 bài 3 chương 4 phần đại số về bất phương trình một ẩn để tự tin hoàn thành tốt các bài tập bất phương trình một ẩn khác.

Đề bài 3 trang 41 SGK Toán 8 tập 2

Câu 1

a) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình \({x^2} \leqslant 6x - 5\)     (1)

b) Chứng tỏ các số \(3; 4\)\(5\) đều là nghiệm, còn số \(6\) không phải là nghiệm của bất phương trình vừa nêu.

Giải bài 3 trang 41 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Bất phương trình ẩn \(x\) là hệ thức \(A(x) > B(x)\) hoặc \(A(x) < B(x)\)hoặc \(A(x) ≥ B(x)\) hoặc \(A(x) ≤ B(x)\)

Trong đó: \(A(x)\) gọi là vế trái; \(B(x)\) gọi là vế phải của bất phương trình.

Nghiệm của bất phương trình là giá tri của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 3 trang 41 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Câu 1

a) Vế trái của bất phương trình là: \({x^2}\). Vế phải của bất phương trình là: \(6x -5\)

b) Thay \(x = 3\) vào bất phương trình (1) ta được:

\({3^2} \leqslant 6.3 - 5 \Rightarrow 9 \leqslant 13\) là khẳng định đúng nên \(x = 3\)

là nghiệm của bất phương trình (1).

Thay \(x = 4\) vào bất phương trình (1) ta được:

\({4^2} \leqslant 6.4 - 5 \Rightarrow 16 \leqslant 19\) là khẳng định đúng nên \(x = 4\) là nghiệm của bất phương trình (1).

Thay \(x = 5\) vào bất phương trình (1) ta được:

\({5^2} \leqslant 6.5 - 5 \Rightarrow 25 \leqslant 25\) là khẳng định đúng nên \(x = 5\) là nghiệm của bất phương trình (1).

Thay \(x = 6\) vào bất phương trình (1) ta được:

\({6^2} \leqslant 6.6 - 5 \Rightarrow 36 \leqslant 31\) là khẳng định sai nên \(x = 6\) không là nghiệm của bất phương trình (1).

» Bài tập tiếp theoĐáp án câu hỏi bài 3 trang 42 sgk Toán lớp 8

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 3 trang 41 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X