Bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 55 sách giáo khoa Sinh học lớp 11 : Ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Câu hỏi:

Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

» Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 52 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 55 sgk Sinh học lớp 11

Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim, do đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ.

Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hóa học xảy ra, nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp.

Ôxi tham gia trực tiếp vào việc ôxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử. Thiếu ôxi cây chuyển sang phân giải kị khí rất bất lợi cho cơ thể cây.

CO2 trong môi trường với hàm lượng cao làm cho hô hấp của cây bị ức chế.

→Sự hô hấp của cây xanh phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường.

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 11 chi tiết tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    20:53 PM
19/08/2018    20:53 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu