Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 55 sách giáo khoa Sinh học lớp 11 : Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Câu hỏi:

Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

 

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 55 sgk Sinh học lớp 11

Hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ một phân tử glucôzơ được sử dụng trong hô hấp:

- Phân giải 1 phân tử glucôzơ theo con đường  hô hấp hiếu khí tạo ra 38 ATP.

- Phân giải 1 phân tử glucôzơ theo con đường  kị hấp hiếu khí tạo ra 2 ATP.

 Vậy hô hấp hiếu khí hiệu quả hơn lên men 38/2 = 19 lần.

» Xem thêm: Giải bài 3 trang 55 SGK Sinh lớp 11

--------------------------------------------------------------------

     Mời các bạn truy cập mục tài liệu Giải Sinh 11 để tham khảo thêm hướng dẫn giải các bài tập khác trong SGK môn Sinh học lớp 11 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    16:43 PM
19/08/2018    16:43 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu