Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 55 sách giáo khoa Sinh học 11 : Trường hợp nào diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Câu hỏi:

Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

» Tham khảo thêm: Bài 4 trang 55 sgk Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 55 sgk Sinh lớp 11

Trong trường hợp rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, hay cây ở trong điều kiện môi trường thiếu oxi thì sẽ diễn ra quá trình hô hấp kị khí ở thực vật.

Ví dụ: Cây bị ngập úng dẫn đến hiện tượng đất bị thiếu khí ôxi, rễ cây không thể hô hấp kị khí nên không đủ cung cấp năng lượng cho quá trình sinh trưởng của rễ, các chất độc hại đối với tế bào lông hút dẫn đến hiện tượng lông hút chết → cây mất cân bằng nước và cây bị chết.

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm đáp án câu hỏi soạn bài hoặc hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    18:48 PM
19/08/2018    18:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu