Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 113 sách giáo khoa Toán Giải tích 12 : Tính tích phân sử dụng phương pháp tích phân từng phần

Đề bài

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính tích phân:
Câu hỏi bài 4 trang 113 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 4 trang 113 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 4 trang 113 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 113 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 4 trang 113 sgk giải tích lớp 12 phần 2
 

» Tham khảo thêm bài tập tiếp: Bài 3 trang 113 sgk Giải tích 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu