Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 113 sách giáo khoa Toán Giải tích 12 : Tính tích phân sử dụng phương pháp tích phân từng phần

Đề bài

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính tích phân:
Câu hỏi bài 4 trang 113 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 4 trang 113 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 4 trang 113 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 113 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 4 trang 113 sgk giải tích lớp 12 phần 2
 

» Tham khảo thêm bài tập tiếp: Bài 3 trang 113 sgk Giải tích 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top