Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 112 sách giáo khoa Toán Đại số & Giải tích lớp 12 : Tính các tích phân.

Đề bài

Tính các tích phân sau:

Câu hỏi bài 2 trang 112 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

a) Phá trị tuyệt đối.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 112 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 2 trang 112 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 112 sgk giải tích lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu