Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 112 sách giáo khoa Toán Đại số & Giải tích lớp 12 : Tính các tích phân.

Đề bài

Tính các tích phân sau:

Câu hỏi bài 2 trang 112 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

a) Phá trị tuyệt đối.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 112 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 2 trang 112 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 112 sgk giải tích lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top